Feridun Aksoy

Abkhaz Diaspora

Abkhaz people who have been forced to leave their homeland in a hard period of the history are living scattered among more than 50 countries. They live mostly in Turkey and Syria. And these people have humanitarian problems to which the international public doesn’t pay attention.

The civil war in Syria is victimizing mostly our people. Despite its limited financial ability, the Abkhazian State has received more than 100 people and embraced them. While international foundations are lending material aid to the countries receiving refugees, Abkhazia is being deprived of aids on the grounds that it is not a UN member country. However, about 10 thousand Abkhazian living in Syria, because of material inadequacy, are struggling without safety of lives to survive. We hope that humanity won’t be sacrificed to politics.

On the other hand, approximately 500 thousand Abkhaz people desire to continue their humanitarian relations with their relatives and fellows in Abkhazia without any obstacles. Our problem is direct inaccessibility to Abkhazia from Turkey. Although there is adequate infrastructure for transportation, we can only access Abkhazia via the Russian Federation with excessive prices because of the partial embargo. We demand the attention of the international public to this problem of ours, too.

Feridun Aksoy
President of Turkey's Federation of Abkhaz Associations (ABHAZFED). TURKEY

Duyarlılık Talep Ediyoruz

Tarihin kötü bir döneminde anavatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış Abhazlar bugün 50 den fazla ülkeye dağılmış olarak varlıklarını sürdürmektedirler. En çok Türkiye ve Suriye'de vardırlar. Ve bu insanların uluslararası kamuoyunun pek de dikkatini çekmeyen insani boyutlu sorunları mevcuttur.

Suriye'de yaşanan iç savaş en çok bizim insanlarımızı mağdur etmektedir. Kıt ekonomik olanaklarına rağmen Abhazya Devleti, soydaşlarına kucak açıp, 100 den fazla soydaşını bağrına basmıştır. Halen de basmaya devam etmektedir. Uluslararası kuruluşlar, sığınmacıları kabul eden ülkelere maddi yardımda bulunurken, Abhazya BM  üyesi olmadığı gerekçesi ile yardımdan mahrum bırakılmaktadır. Oysa, Suriye'de yaşayan 10 bin civarında  Abhaz insanı maddi olanaksızlıklar yüzünden can güvenliğinden yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. Dileriz insanlık siyasete kurban edilmez!

Öte yandan,Türkiye'de yaşayan 500 bine yakın Abhaz insanı da, Abhazya'da yaşayan akraba ve soydaşları ile insani ilişkilerini sorunsuz sürdürmek istemektedir. Sorunumuz Abhazya'ya Türkiye'den direkt ulaşamamaktır. Ulaşım için gerekli altyapı olduğu halde kısmen var olan ulaşım ambargosu yüzünden, fahiş fiyatlarla Rusya Federasyonu üzerinden Abhazya' ya gidebiliyoruz. Bu insani sorunumuza da uluslararası kamuoyunun duyarlılık göstermesini talep ediyoruz.

Feridun Aksoy
Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

The Stalin-Beria Terror in Abkhazia, 1936-1953